49 actieve leden
Reeds € 2.200,89 uitbetaald
Veel verdienmogelijkheden
Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en hun antwoord. Staat er toch nog geen antwoord tussen op één van uw vragen? Stel deze dan gerust via contact.
Algemeen
1. Wat is Extracentjes?
Extracentjes is een online spaarprogramma. Dit wil zeggen dat u met deze website geld kunt sparen. Dit geld kunt u bij het bereiken van de uitbetalingsgrens laten uitbetalen.
2. Hoe werkt Extracentjes?
Extracentjes heeft verschillende verdienmogelijkheden, waaronder:
- Linkspellinks
- Bannerkliks
- Klikfans
- Automatische surfbar
- Manuele surfbar
- 250ste linkspel
- Aanmeldingen/Acties
- Surf-, klik- en linkspelwedstrijd
- Lezen van mails
- Referrals

Elke verdienoptie werkt met een eigen puntensysteem. Op het gedetailleerde verdienoverzicht kunt u terugvinden hoeveel punten u bezit van elke onderdeel.
Iedere 20ste van de maand wordt bekeken hoeveel punten u heeft van elk onderdeel, waarna deze omgezet worden in geld en toegevoegd wordt in uw accountsaldo.

Hoeveel punten u verdient per onderdeel, is afhankelijk van bepaalde factoren:
* Verdienonderdeel
Afhankel per onderdeel verdient u meer of minder punten voor dit betreffende verdienmogelijkheid (bannerkliks, linkspellink, klikfans, wedstrijden, ...) Dit geeft ons de ruimte om meer opties, en een zeer gedetailleerd verdienoverzicht weer te geven.
* Uniciteit
Wij hechten veel belang aan uniciteit. Dit betekent kortweg dat leden die verschillende bezoekers aanbrengen, meer verdienen dan leden die steeds dezelfde bezoekers aanbrengen.
3. Hoeveel kunt u verdienen?
Hoeveel u kunt verdienen hangt af van volgende parameters:
* de tijd en moeite die u aan deze website besteedt
* uw promotietactiek: leden die meer unieke bezoekers aanbrengen zullen meer verdienen
* of u deelneemt aan de betreffende wedstijden: linkspel-, surf- en klikwedstrijden
* de inkomsten die gegenereerd zijn met Extracentjes
4. Hoe kunt u verdienen?
De verschillende verdienmogelijkheden zijn hierboven al weergegeven. Hier gaan we even dieper in op elke verdienmogelijkheid.

Linkspellinks
Ieder lid krijgt 1 uniek linkspellink die hij/zij vrij mag promoten. Deze link bevat geen resettijd, dit betekent dat iedere bezoeker de link elke seconde kan bekijken waarbij u een vergoeding ontvangt in punten. De vergoeding die u ontvangt voor elke hit is afhankelijk van de bezoeker die deze link bekijkt. Heeft deze bezoeker uw persoonlijke linkspellink als eens bekeken, dan verdient u minder punten. Des te meer deze bezoeker uw link heeft bekeken, des te minder punten u zal verdienen.

Bannerkliks
Bij bannerkliks verdient u punten door het klikken op banners. De vergoeding die u ontvangt per banner is niet hetzelfde, maar afhankelijk van de resettijd van de banner. Hoe hoger de resettijd van de banner, des te hoger de puntenvergoeding.

Klikfans
Bij klikfans verdient u punten door het klikken op linkjes. De vergoeding die u ontvangt per klikfan is niet hetzelfde, maar afhankelijk van de resettijd van de klikfans. Hoe hoger de resettijd, des te hoger de puntenvergoeding.

Automatische surfbar
De automatische surfbar maakt het u mogelijk om op een zeer éénvoudige manier surfpunten te verdienen. U zet de automatische surfbar aan en elke 10 seconden worden er een andere advertentie geladen. Per gesurfde advertentie ontvangt u een standaard vergoeding.

Manuele surfbar
Bent u iemand die actief is op websites, de manuele surfbar is dan iets voor jou. Het principe is exact hetzelfde als de automatische surfbar, enkel dient u na 10 seconden even een bevestiging te doen voor dat de vergoeding wordt bijgeschreven. Bij de manuele surfbar ontvangt u een veel hogere puntenvergoeding ter compensatie.

Wedstrijden
Extracentjes heeft 4 wedstrijden namelijk: klikwedstrijd, linkspelwedstrijd, surfwedstrijd en referralwedstrijd.
Het doel van deze wedstrijden is zo veel mogelijk advertenties te klikken op de website, je linkspellink te promoten, advertenties te bekijken in de surfbars (zowel de automatische als de manuele surfbar) of referrals aan te brengen.

250ste Linkspel
Ieder lid krijgt een unieke link die hij/zij overal mag promoten. Het lid dat de 250ste bezoeker aanbrengt, ontvangt punten. Iedere 20ste van de maand worden de betreffende punten omgezet naar geld.

Lezen van mails
Op regelmatige tijdstippen sturen wij mails naar onze leden. Iedere mail bevat een puntenvergoeding die leden ontvangen nadat ze deze mail hebben gelezen.

Clicksgrid
Clicksgrid is een spel waarbij u zeer gemakkelijk geld kunt verdienen. U bekijkt advertenties die aanklikbaar zijn in een rooster met vakjes. Na het bekijken van iedere advertentie wordt er direct geld in uw accountsaldo gestort. Dit gedeelte werkt dus niet met punten t.o.v. de andere verdienmogelijkheden.

Acties - Aanmeldingen
Wij bieden onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan zowel gratis als betaalde acties. Dit gaat van enquetes invullen tot aankopen doen in een webshop. Bij het voltooien van een actie, geven wij het betreffende lid een direct cashback beloning in zijn/haar account. Dit bedrag kan direct worden uitgevraagd, indien de minimale uitbetalingsgrens is behaald.

Referrals
Ieder lid heeft een persoonlijke referrallink die hij/zij overal kan promoten. Indien bezoekers zich via deze link aanmelden op Paid2promote, zal deze bezoeker in uw downline verschijnen. Dit betekent dat u punten zult verdienen door de activiteit van deze referral.
In totaal zijn er 3 referrallevels actief op Extracentjes!
5. Hoe werken de wedstrijden?
Extracentjes heeft 3 dagelijkse wedstrijden, waaronder:
Klikwedstrijd
Linkspelwedstrijd
Surfwedstrijd

Deze 3 wedstrijden worden elke dag omstreeks 19:00 gereset. De gewonnen puntenprijzen (klikwedstrijdpunten, linkspelwedstrijdpunten en surfwedstrijdpunten) worden automatisch toegevoegd aan jou account onder de betreffende wedstrijdsoort. Hoeveel punten je al exact hebt verdiend, kan hier bezien worden.
Het doel van deze wedstrijden is een zo hoog mogelijke plaats te bemachtigen in de ranglijst. Des te hoger uw plaats, des te hoger uw vergoeding zal zijn.

Ook hier wordt iedere 20ste van de maand de verdiende punten omgewisseld naar geld met behulp van een bepaalde wisselkoers die automatisch berekend wordt op die dag.
Aanmelden en Afmelden
1. Wie kan zich allemaal aanmelden?
Aanmelden is enkel toegestaan indien u in Nederland of België woont. Momenteel staan wij nog geen leden uit andere landen toe.
2. Zijn meerdere accounts per huishouden of IP adres mogelijk?
Wij staan slechts 1 account per huishouden of per IP adres toe. Dit doen wij om fraude te voorkomen en omdat onze adverteerders hier uitdrukkelijk om vragen.
3. Kan ik aanmelden zonder het accepteren van de algemene voorwaarden?
Nee. Bij aanmelding accepteerd u automatisch de algemene voorwaarden. Wij raden u dan ook ten zeerste aan deze zeer goed door te lezen.
4. Hoe kan ik mijzelf afmelden?
Dit kan door te surfen naar profiel wijzigen (u dient wel ingelogd te zijn). Onderaan deze pagina kunt u uw account verwijderen door het ingeven van uw wachtwoord.
5. Kan ik de mailings uitzetten zonder mij af te melden?
U kunt de betaalde mailings uitzetten zonder uzelf af te melden. Dit kunt u doen, door te surfen naar profiel wijzigen (u dient wel ingelogd te zijn). Daar dient u het kopje 'Waar mails ontvangen' te wijzigen naar 'site-inbox'. De niet-betaalde mailings (bevestigingen uitbetalingen, gewonnen spelletjes, bevestiging actiedeelname, ...) kunt u niet uitzetten. Hiervoor dient u zichzelf af te melden van de site.
Verdienmogelijkheden
1. Welke puntensoorten zijn er?
Iedere verdienmogelijkheid heeft zijn eigen puntensoort, dit betekent dat er volgende punten te verdienen zijn:

* Linkspel punten
* Bannerklik punten
* Klikfans punten
* auto surfbarf punten
* manueel surfbar punten
* linkspelwedstrijd punten
* surfbar punten
* klikwedstrijd punten
2. Waarde van deze punten?
Iedere 20ste van de maand worden alle bovengenoemde punten omgezet naar geld, dat vervolgens wordt bijgeschreven in uw accountsaldo.

De wisselkoers van elke puntsoort, is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is deze afhankelijk van de inkomsten van de website Extracentjes. Des te hoger de inkomsten, des te hoger de vergoeding.
Adverteren
1. Hoe kunt u zelf adverteren?
Adverteren is op dit moment nog niet mogelijk, dit zal in de nabije toekomst worden geïntegreerd. Indien u echter geïntresseerd bent in een professionele samenwerking, neemt u best eerst even contact met ons op.
Diverse
1. Wat is de klikbonus?
Om actieve leden te belonen, hebben we de klikbonus in het leven geroepen. Bij het bekijken van iedere advertentie ontvangt u bonuspunten. Indien u een bepaalde hoeveelheid heeft gespaard, kunt u deze omwisselen voor een beloning.
2. Heeft u een idee?
Heeft u een idee om de extracentjes te verbeteren?
Aarzel niet en geef je idee door via de Ideeenpagina